هزاران نفر خبرنامه ملاردی ها را دریافت می کنند. شما هم با ثبت ایمیل خود با اینترنت داخلی اخبار ملاردی ها را دنبال کنید

نماینده مجلس شورای اسلامی حوزه مشق

اخبار نماینده مجلس شورای اسلامی ملارد شهریار شهرقدس (خبر نماینده مجلس حوزه مشق ، مصاحبه ها ، اقدامات و گزارشات نماینده مردم ملارد در مجلس شورای اسلامی )

دکمه بازگشت به بالا