میزان مصرف آب خانگی در ایران ، صد و نود لیتر به ازای هر فرد در شبانه روز است

این‌ عدد به نسبت میانگین جهانی مصرف آب خانگی به ازای هر نفر ، چهل لیتر بیشتر است. (ما ایرانیان حدود بیست و پنج درصد بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می ‌کنیم)

اما آمار این رفتار در شهر تهران به مراتب بالاتر و البته خطرناک تر است :

تهرانی ها روزانه دویست و پنجاه لیتر آب خانگی مصرف می کنند! (شصت لیتر بیشتر از میانگین کشوری و صد لیتر بیشتر از میانگین جهانی)

اگر بخواهیم به بزرگی این عدد پی ببریم باید بگوییم روزانه به اندازه آب درباچه چیتگر ، مصرف آب خانگی ما تهرانی هاست.

حال اگر در این شهر مردم فقط ده درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند ، سالانه به اندازه حجم آب سد لتیان ، صرفه جویی در مصرف آب خواهیم داشت.

خروج از نسخه موبایل