معرفی شهرستان ملارد

بهاءالدين کهبد (ارباب سابق ملارد)

بهاءالدين کهبد فرزند آخوند محسن شيخ الاسلامي نهاوندي در سال 1285 ولادت يافت. از کودکي براي آموختن قرآن به مکتب خانه رفت و دروس ابتدايي را در زادگاه خويش به پايان برد و چون از همان نوجواني انديشه تجارت در سر داشت پس از چند سال کار و تلاش، براي رونق کار خود به تهران آمد. از حدود سال1305 مبادرت به خريد و فروش ماشين نمود1 و چون در اين کار مهارتي به دست آورد، پس از چند سال توانست يکي از تاجران معتبر اين کالا به شمار آيد.

←ملاردی ها دات کام - پایگاه اطلاع رسانی شهرستان ملارد

وي بعداً و در سال1317 با دو تن از دوستان خود به اسامي ثلاث و آصف تاج بخش زمينهاي ملارد را از اداره خالصه2 به قيمت152 هزار تومان3 و آن هم به صورت اقساط خريداري نمود. کهبد چندي بعد سهم دو شريک خود را نيز از آنان خريداري و به تنهايي مالک تمامي اراضي ملارد گرديد.

کُهبُد پس از مالکيت بر تمامي اراضي، اقدام به گسترش کشاورزي مدرن و ايجاد باغ هاي وسيع و تأسيس گاوداري مجهز نمود. علاوه بر اين ، کهبد يکي از سهامداران شرکت جيپ لندرور و مدير عامل آن نيز به شمار مي آمد. بعداً خودش رئيس هيئت مديره و پسرش مدير عامل آن گرديد.

مباشران کهبد

به نماينده ارباب در کليه امور مربوط به او مباشر گفته مي شد. از وظايف مباشر رسيدگي به املاک و اموال و سهميه ارباب از کشت و زرع انجام گرفته بود. از جمله مباشران کهبد مي توان از مصطفي خان صادقي و غلامحسين باقري نام برد.

کهبد و نمايندگي مجلس شوراي ملي

با مرگ ناصرالدين شاه قاجار در سال1313 قمري و به سلطنت برداشته شدن مظفرالدين شاه، دوره جديدي در حيات سياسي ايران پديد آمد که به گسترش مبارزات مشروطه خواهي انجاميد. در نتيجه ي اين مبارزات، مظفرالدين شاه ناگزير گرديد در تاريخ 14 جمادي الثاني 1324 فرمان مشروطيت را صادر نمايد که متعاقب آن در تاريخ 18شعبان 1324 قمري (14 مهر1285 شمسي) نخستين دوره مجلس شوراي ملي افتتاح گرديد.

←ملاردی ها دات کام - پایگاه اطلاع رسانی شهرستان ملارد

در دوره اول و دوم مجلس شوراي ملي، اهالي شهريار نماينده اي در مجلس نداشتند؛ ولي در دوره سوم، که از14 آذر1293 شمسي (17 محرم1333 قمري) افتتاح و در 21 آبان1294ش (6 محرم1334ق) خاتمه يافت، يکي از انقلابيون مشروطه موسوم به ميرزا قاسم خان تبريزي (صور اسرافيل) به نمايندگي از طرف اهالي شهريار، ساوجبلاغ و کردان به مجلس راه يافت4.

در دوره چهارم که از اول تير1300 افتتاح و در 30 خرداد 1302 خاتمه يافت، يکي از چهره هاي مشروطه خواهي موسوم به ميرزا محمد صادق طباطبايي به نمايندگي از اهالي شهريار، ساوجبلاغ و کردان به مجلس راه يافت5.

در دوره هاي پنجم تا چهاردهم مجلس شوراي ملي، يعني از 22 بهمن1302 که دوره پنجم مجلس از اين زمان افتتاح گرديد تا پايان دوره چهاردهم که در تاريخ 21 اسفند1324 خاتمه يافت؛ فردي به نام ميرزا يدالله دهستاني معروف به نظام، نمايندگي اهالي شهريار، ساوجبلاغ و کردان را برعهده داشته است6. آنچه از ستون تواريخ بر مي آيد در بيست و دو سالي که وي نماينده نواحي ياد شده بوده، کوچکترين تغيير و تحولي در بهبود زندگي مردم رخ نداده است.

چون نوبت به دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي رسيد، دو نفر خود را کانديد نمايندگي شهريار، ساوجبلاغ و کردان نمودند که اين دو عبارت بوده اند از بهاء الدين کهبد و ميرزا محمدصادق طباطبايي که فرد اخير از روحانيون مشروطه خواه و از پايه گذاران روزنامه معتبر <مجلس> بوده است7.

کهبد براي پيروزي در دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي8 اقدام به اعطاي کمک هاي مالي به حزب دمکرات و برخي از رجال متنفذ نمود که پاداش آن راه يابي وي به مجلس شوراي ملي بوده است9. ولي در جلسه هشتم اين دوره که در تاريخ 29/ 5/ 1326 برگزار گرديد، اعتبارنامه کهبد رد شد و در انتخابات بعدي همين دوره به مجلس راه يافت و در جلسه پنجاه و يکم که در تاريخ 13/ 12/ 1326 منعقد گرديد، اعتبارنامه اش به تصويب رسيد10.

دليل رد اعتبارنامه کهبد در جلسه هشتم دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي، اعتراضات گسترده اي بود که به تقلبات انتخاباتي وي صورت گرفته بود.

بيانيه سيد محمد صادق طباطبايي درباره تقلبات انتخاباتي کهبد

سيد محمد صادق طباطبايي از روحانيون مشروطه خواه و از پايه گذاران روزنامه معتبر <مجلس> که در دوره چهارم مجلس شوراي ملي نيز نمايندگي اهالي شهريار، ساوجلاغ و کردان را برعهده داشته و در دوره پانزدهم از رقباي انتخاباتي کهبد بوده، در اعتراض به تقلبات انتخاباتي کهبد که در فوق العاده روزنامه <ناخدا> در تاريخ26/ 7/ 1326 انتشار يافته، چنين نگاشته است:

« بيانيه: با اين که شدائد زندگي و فقر مادي و معنوي و فساد احوال اجتماعي متدرجاً به آن پايه رسيده است که قاطبه ي مردم را از خرد و کلان تحت تأثير قرار داده و افتضاح آن به حدي است که بدون ترديد در تاريخ گذشته اين کشور سابقه نداشته و در حقيقت، مصائبي را که افراد ايراني از کران تا کران دچارند اکنون احتياج به توضيح ندارد.

چون در اين موقع جماعتي از آزاديخواهان که دوستان نزديک اينجانب اند خواستند گوشه اي از اين اوضاع عجيب يعني شمه اي از جريان انتخابات اخير ساوجبلاغ و شهريار را به استحضار عامّه برسانم تا قاطبه ي مردم ايران به نمونه ي بارز ديگري از آزادي انتخابات که بزرگترين حق ملي مي باشد متوجه شده بدانند که با وجود مجلس و توجه خاص بسياري از آقايان نمايندگان و صدور اعلاميه هاي مکرر، چگونه افراد ژاندارم و مأموران وزارت کشور که وظيفه دار حفظ حقوق مردم هستند، بر ناموس ملي و حق طبيعي يعني آراي مردم تجاوز نموده، روز و شب به تهديد کشاورزان و تعويض صندوق هاي انتخابات آنان مشغول، و عشق و علاقه به پول تا چه حد آن ها را به رعايت اصول بي اعتنا ساخته است.

انتخابات ساوجبلاغ و شهريار چند روز قبل شروع و در اولين قدم، بخشداران انجمن هاي اصلي و فرعي را بر خلاف قانون، بي سر و صدا از اشخاصي که مطلقاً مورد اعتماد عامّه نبودند تشکيل داده، بعد از چند روز علني ساخته، انتخاب کنندگان را در مقابل امر واقع گذارده اند. اهالي ساوجبلاغ و شهريار هم براي اعتراض و حق گذاري، به مجلس شوراي ملي پناهنده شدند ولي بدون اعتنا به توصيه ي مجلس و بالاخره همان افراد ناصالح، البته به دستور ژاندارم و بخشدار مشغول کار شدند ولي مردم با ايمان و مصمم ساوجبلاغ و شهريار با جديت کافي آراي خود را به صندوق ها ريخته و از هرگونه کوشش فروگذار نکردند تا اينجانب را به نمايندگي خود انتخاب نمايند.

ولي از اولين روز انجمن هاي نظارت به امر بخشداران و با سرنيزه ي ژاندارم اجازه ندادند همه ي مردم بر وفق تمايل خود آزادانه رأي دهند. همچنين عامّه را از نظارت در صندوق ها عملاً منع و اسناد کتبي هم در اين باره به دست داده اند.

بخشدار و رئيس ژاندارمري شهريار علناً در حوزه هاي مختلف مشغول تبليغات به نفع اشخاص شده و پس از سه روز که ديدند هيچ يک از فعاليت هاي نامشروع آن ها در مردم اثر نکرد، بعضي شبانه شروع به تعويض صندوق ها کردند؛ چنانکه صندوق رباط کريم را از ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه 24 مهرماه جاري [1326] که بايد در آن ساعت مطابق قانون کلّيه صندوق ها بسته شود، باز نگه داشته و تا ساعت هشت يعني در ظرف سه ساعت، آنچه مي خواستند به آن صندوق کردند و معترضين منجمله آقاي ميرکمالي را هم که از محترمين محل است توقيف کرده اند.

يک صندوق هم برخلاف معمول دوره هاي سابق به ملارد که ملک شخصي يکي از نامزدها مي باشد انتقال دادند. همچنين صندوق جوقين را نيمه شب يک شنبه26 مهرماه جاري [1326] با سرنيزه ژاندارم و تهديد مردم باز نموده به کلّي عوض کردند و افرادي که در اين حادثه مضروب شده اند شکايت کتبي خود را به بازرسان وزارت کشور تسليم کردند. صندوق برغان را که در عرض سه روز بيش از هشتصد رأي نداشت، طي يک ساعت از روي دفتر کوپن قند و شکر به نفع خود و برخلاف رضاي مردم عوض نمودند.

صندوق مردآباد را در نيمه شب شنبه 25 مهرماه به ميل خود تعويض کردند و صندوق رامجمن [؟] را هم که مردم آن با علاقه و ايمان مخصوص رأي داده اند شب يک شنبه 26 [مهر1326] به کلّي تغيير دادند.

اين بود نمونه اي از انتخابات آزاد که در ساوجبلاغ و شهريار يعني چند فرسخي شهر تهران، در مقابل توجه اکثر نمايندگان مجلس شوراي ملي انجام گرديد. البته بعيد نيست که به دست چند تن افراد ناصالح که عضويت انجمن ها را به طوري که معلوم است قبول کرده و تن به اين پستي يعني تجاوز به حقوق مردم داده اند؛ رضايت نامه هايي نيز تهيه و از هياهو مضايقه ننمايند. ولي قاطبه مردم ساوجبلاغ و شهريار که اينجانب روح ايمان و عواطف برادرانه آن ها را صميمانه تقدير مي نمايم بر حقايق امر واقف و شاهدند و همچنين بازرسان وزارت کشور و مخبرين جرايد مهم مرکز از اين جريانات به خوبي مطلع مي باشند و مي بينند که مفهوم آزادي و اثر نظارت مجلس چيست!

با اين که اين بيانيه در موقعي انتشار مي يابد که هنوز يک روز به اخذ آرا باقي مي باشد و استخراج آن شروع نشده ولي مقدماتي که فراهم شده نتيجه را به خوبي روشن مي سازد.

در خاتمه نجات ملت و کشور ايران را از بدبختي ها و گرفتاري هاي فساد آميز و فتنه انگيز از قادر متعال مسئلت و امبدوارم مردم چنان که بايد و شايد به حفظ حق خود متوجه گشته به سعادتي که حق طبيعي آنان است نائل شوند.

چون آشنايان اينجانب، خواه نزديک يا دور همه مي دانند که در تمام عمر سياسي خود تظاهر و خودنمايي را نپسنديده، از آن خودداري داشته از مبالغه هم در هرحال پرهيز کرده، در اثر فهم و تجربه شخصي و نصايح بزرگان، دقت و صحت در قول و عمل را قوي ترين وسيله ي جلب اعتماد و مؤثرترين طريقه ي ابراز شخصيت ديده و دانسته و از آن دستور ديني و عقلي و تجربي استفاده وافر کرده ام و چنانچه در ظرف چند ساله اخير هيچگونه نمايش و تظاهري از قبيل بيانيه و اعلاميه و نطق هاي عمومي و مانند آن ها از طرف من ديده نشده است. اين است که اميدوارم به خواست خداي متعال، اظهارات فوق، مورد توجه و دقت عمومي واقع گردد. سيد محمد صادق طباطبايي».

کهبد علاوه بر دوره پانزدهم که نمايندگي اهالي شهريار، ساوجبلاغ و کردان را برعهده داشت؛ در دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي که در تاريخ20 بهمن1328 افتتاح و در 29 بهمن1330 خاتمه يافت11 و نيز در دوره هفدهم مجلس شوراي ملي که در تاريخ 7 ارديبهشت1331 افتتاح و در 28 آبان1332 به فرمان محمدرضا شاه انحلال يافت، از طرف اهالي شهريار، ساوجبلاغ و کردان نمايندگي مجلس را برعهده داشت12.

خدمات کهبد

چنان که در فصل هيجدهم (باغ ياحسيني و حوادث مربوط به آن) گفته شد؛ کهبد پس از اين که اراضي ملارد را از اداره خالصه خريداري نمود، بر اثر تکبر و تفرعني که بر وي حاکم گرديده بود، بي توجه به حق و حقوق کشاورزان، موجبات بروز حوادث باغ ياحسيني و زنداني شدن شماري از اهالي را فراهم نمود.

حادثه باغ ياحسيني سبب کينه و نفرت اهالي ملارد از کهبد گرديد و کهبد که بر اين نکته وقوف يافته بود؛ براي جبران آن دست به پاره اي خدمات رفاهي زد و همين خدمات موجب گرديد تا اهالي ملارد، ظلم و ستمي را که کهبد تا پيش از سال1340 بر آنان روا داشته بود ناديده بگيرند. به گونه اي که امروزه در هنگام ياد نمودن از کهبد، فقط به ستايش از اقدامات رفاهي وي مي پردازند. پاره اي از خدمات کهبد عبارتند از:

ايجاد راه و آسفالت خيابان. لوله کشي آب. آوردن برق به خانه ها. ايجاد تلفن خانه. تعمير و تکميل مسجد. ساختن حمام ايجاد خانه بهداشت. ساختن مدرسه.

پي نوشت ها:

 1. در سال1305 تهران داراي1140 ماشين بوده است. ماشين هاي شخصي564 عدد، کرايه432 عدد، دولتي 108 عدد و ماشين هاي اتباع خارجي نيز36 عدد بوده است (رک: 33 سال تاريخ در 33 صفحه <شماره مخصوص اطلاعات>، ناشر: روزنامه اطلاعات، فروردين1338، ص2.
 2. خالصه زمين متعلق به دولت را گويند.
 3. روزنامه رسمي کشور…، سال3، ش734، ص1947.
 4. از مشروطه تا جمهوري، ج1، ص293. شايان ذکر است روزنامه صور اسرافيل که در آغاز مشروطيت به مديريت ميرزا جهانگيرخان شيرازي و به سردبيري علي اکبر دهخدا تأسيس گرديد با سرمايه ي ميرزا قاسم خان تبريزي (صور اسرافيل) آغاز به کار کرد. درباره وي رک: از صبا تا نيما، ج2، ص77ـ105؛ تاريخ جرايد و مجلات ايران، ج3، ص129ـ 147؛ تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دوره مشروطيت،2، ص498ـ500 ؛ شرح حال رجال ايران، ج5، ص178.
 5. از مشروطه تا جمهوري، ج1، ص345.
 6. پيشين، ج1، ص416؛ ج2، ص7، 62، 92، 121، 154، 187، 209؛ ج3، ص7، 52.
 7. سيد محمد صادق طباطبايي در سال1300 قمري (1261 شمسي) ولادت و در سوم دي1340 وفات يافت. وي از پايه گذاران روزنامه <مجلس> به شمار مي آيد. نخستين شماره روزنامه مجلس در تاريخ هشتم شوال1324 قمري برابر با آبان1285 شمسي انتشار يافته است. درباره سيد محمد صادق طباطبايي و روزنامه مجلس رک: از مشروطه تا جمهوري، ج3، ص59 ـ 68؛ تاريخ جرايد و مجلات ايران، ج4، ص183ـ188؛ شرح حال رجال ايران، ج3، ص279ـ280 و نيز شماره هاي منتشر شده روزنامه مجلس.
 8. مجلس پانزدهم شوراي ملي در 25 تير1326 افتتاح و در تاريخ6 مرداد1328 به پايان رسيد.
 9. مؤلف کتاب <از مشروطه تا جمهوري> (ج3، ص146) ضمن ياد نمودن از شماري از نمايندگان دوره پانزدهم و از جمله بهاءالدين کهبد گويد آنان با ورود به مجلس «پاداش کمک هاي مالي به حزب دمکرات را گرفتند».
 10. از مشروطه تا جمهوري، ج3، ص151.
 11. پيشين، ج3، ص252.
 12. پيشين، ج3، ص360. يادآور مي شود، در دوره هيجدهم مجلس شوراي ملي آقاي دکتر سيد جواد حمزوي به نمايندگي از اهالي شهريار، ساوجبلاغ و کردان به مجلس راه يافت. (پيشين، ج3، ص510)

برگه از وبلاگ ملاردی ها جناب آقای معين الدين محرابي  

 

جای تبلیغات شما

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

لطفا افزونه های مسدود کننده مرورگر خود را غیرفعال کنید

لطفا افزونه های مسدود کننده مرورگر خود را غیرفعال کنید